Historia kościoła parafialnego św. Andrzeja Apostoła w Jabłonowie:

Pierwsza napisana wiadomość o kościele w Jabłonowie pochodzi z roku 1376. Wieś wzmiankowana jest już w 1256r. Kościół powstał jednak znacznie wcześniej, o czym świadczy jego architektura. Wzniesiony został w drugiej połowie XIII w. Pierwotna świątynia składała się z nawy i prostokątnego prezbiterium, krótszego niż obecne.

Dzisiejszy wygląd kościoła ukształtowany został w wyniku przebudowy dokonanej na przełomie XV i XVI wieku oraz późniejszych przekształceń.

W rezultacie przebudowy dostawiona została wieża, oraz przedłużenie prezbiterium, a dotychczasowe stropy drewniane zastąpione późnogotyckim sklepieniami krzyżowymi w nawie i sieciowymi w prezbiterium.

W XV wieku dostawiona została również zakrystia.
Na początku XVII wieku do południowej ściany prezbiterium dobudowana została kruchta. W XVIII wieku do północnej ściany prezbiterium dostawiono kaplicę Maryjną (dawniej św. Tekli), połączoną z wnętrzem kościoła wykutą w ścianie półkolistą arkadą. W tym samym czasie przekształcono małe i wąskie okna średniowieczne nadając im dzisiejszy kształt

W 1900 roku otrzymał secesyjne malowidła na sklepieniu prezbiterium, wykonane przez braci Pehl ze Strzegomia.
Około roku 1920 południowe okna prezbiterium ozdobione zostały witrażami, wykonanymi przez mistrza Seiulera z Legnicy.

W roku 1945 kościół w Jabłonowie przejęła parafia polska, podejmując jego użytkowanie i trud utrzymania.
Wysiłkiem parafii przeprowadzono w latach 1977-78 szerokie prace remontowo – renowacyjne, które przywróciły zabytkowi dawną świetność.
Kościół jest pomnikiem architektury czasów piastowskich.

Posiada również cenne zabytkowe wyposażenie, w tym:
Ołtarz główny z obrazem męczeństwa św. Andrzeja Apostoła., barokowy z pierwszej połowy XVIII wieku.
Ambonę, barokową z pierwszej połowy XVIII wieku, z malowanymi w płycinach parapetu wyobrażeniami czterech Ewangelistów, oraz Kazania na Górze.
Chrzcielnicę barokową z 1719 roku, w kształcie kielicha, zdobioną dekoracją o motywach liści i kwiatów
Polichromię z 1900 r., secesyjną, przedstawiającą czterech wielkich Ojców Kościoła: Ambrożego, Augustyna, Grzegorza i Hieronima oraz symbole Ewangelistów: anioła, orła, lwa i byka.